ondersteuning bij kanker

ORGANISATIE en CONTACT

Het Loket is een samenwerkingsproject van twee ZZpers: Ankie Thuis en Ellen Maseland. Zij bundelen hun kennis, vaardigheden, energie, aandacht en tijd om Het Loket vorm te geven en voort te laten bestaan.Het heeft geen winstoogmerk en activiteiten zullen zoveel mogelijk dusdanig georganiseerd worden dat zij kostendekkend zijn. Daarnaast zullen zij zoeken naar mogelijkheden voor subsidie, fondswerving en donaties/donateurs.

Ankie en Ellen hebben overleg over de zaken die lopen en die aandacht behoeven.

Ankie en Ellen kunnen volgens goed Terschellings gebruik gewoon aangesproken worden wanneer iemand hen ergens tegenkomt en iets wil delen in het kader van Het Loket. Daarnaast kun je ons bellen en mailen: Ankie: 0628262015 info@ankiethuis.nl, Ellen: 0620071326 info@haptonomie-trynwalden.nl