ondersteuning bij kanker

ORGANISATIE

Het Loket was een samenwerkingsproject van twee ZZpers: Ankie Thuis en Ellen Maseland. Zij bundelden hun kennis, vaardigheden, energie, aandacht en tijd om Het Loket vorm te geven en voort te laten bestaan.Het had geen winstoogmerk. Het Loket is opgeheven.