wij schenken aandacht

ACTIVITEITEN

 

Inventarisatie
*Bij de patiënten en hun naasten:
Terschellingers die kanker hebben of hebben gehad worden persoonlijk benaderd en gevraagd of ze een vragenlijst per mail willen invullen. Hiermee inventariseren we welke zorg zij hebben gehad en hebben gemist.
Ook is er een vragenlijst voor naasten van kankerpatiënten zodat ook van hen informatie gekregen kan worden. Via deze weg kan ook informatie gekregen worden van naasten van mensen die aan kanker zijn overleden.

*Bij professionals:
Er is een start gemaakt met het maken van een lijst van professionals op het eiland die zorg en begeleiding bieden aan mensen met kanker. Er is contact geweest met een fysiotherapiepraktijk (lymfedrainage, oedeemtherapie en fysiotherapie bij kanker) en een schoonheidssalon (huid- en haarverzorging en -advies). Ankie (massage bij kanker)en Ellen (haptonomische -stervens-begeleiding) staan ook op de lijst.
In een later stadium zal gekeken worden welke professionals nog meer op de lijst kunnen. Zij dienen deskundig te zijn op hun terrein, enige vorm van kwaltiteitsgarantie kunnen geven én passen binnen de sfeer, doelen en visie van Het Loket. Uiteindelijk is het de bedoeling dat er een enveloppe of lijst of iets dergelijks komt met een verzameling van professionals op Terschelling. Die lijst dient ter beschikking te komen van kankerpatiënten, hun naasten, huisartsen, thuiszorgorganisaties en deelnemende professionals. Op die manier kan een ieder makkelijk zien welke begeleiding en zorg er op het eiland beschikbaar is.

*Bij ziekenhuizen:
Er is contact gezocht met de verpleegkundigen van de mammapoli van het MCLeeuwarden en het Antoniusziekenhuis (Sneek). Ook hier is geïnventariseerd wat de verschillen zijn in zorg en begeleiding van Terschellingers en niet-eilanders wat betreft de oncologische zorg.
Ook bij huisartsen en thuiszorgorganisaties zal geïnventariseerd worden wat zij missen in de zorg en begeleiding van mensen met kanker en waar kansen liggen.

Activiteiten organiseren en of initiëren.
*Bijeenkomsten
Er is gebrainstormd over de mogelijkheden om bijvoorbeeld bijeenkomsten te organiseren met een bepaald thema of voor een bepaalde doelgroep (afhankelijk van en voortvloeiend uit wat er uit de inventarisaties komt). Het zullen laagdrempelige bijeenkomsten zijn waarbij lotgenoten elkaar kunnen ontmoeten, onder het mom van een activiteit kennis met elkaar kunnen maken en ervaringen uit kunnen wisselen. Of in de vorm van een lezing en/of workshop waarbij een spreker inhoudelijk een onderwerp gerelateerd aan kanker zal behandelen.

*Een loket
Het Loket wil ook een plaats zijn, een loket waar mensen terecht kunnen met vragen of hun verhaal kwijt kunnen.“Wij schenken Aandacht”. Een laagdrempelige plek waar je kunt beginnen om een antwoord voor je vragen te vinden. Wij weten ook niet alles maar we hopen een ‘wegwijzer’ te zijn voor waar je wel aan de informatie kunt komen die je zoekt. Passend is daarbij een duidelijke fysieke plek waar men ons kan vinden. In eerste instantie is dat Ankie haar praktijk op de Brandarisstraat 9. Op termijn komt er ook een plek waar activiteiten georganiseerd worden.

*Interdisciplinaire uitwisseling
Er zal naar een manier gezocht worden waarop de bij Het Loket betrokken professionals op de hoogte worden gehouden van elkaar activiteiten en om onderling in contact te brengen.

*Informeren van professionals in m.n. de gezondheidszorg op Terschelling over de activitieten en doelstellingen van Het Loket.
Huisartsen, thuiszorgorganisaties, Het eilandteam, maatschappelijk werk zijn mensen die op de hoogte dienen te worden gebracht van waar Het Loket voor staat. Zo kunnen zij mensen naar ons verwijzen en kunnen zij ook zelf bij ons aankloppen.

*Vriendendiensten
Vooruitlopend op wat er uit de inventarisatie komt, kan Het Loket mogelijk voorzien aan de behoefte van hulp en diensten die er nodig is bij mensen met kanker. We denken aan ziekenhuisbegeleiding, een ‘pannetje soep’, een ‘taxiritje’, een buddy-contact, een oppasdienstje, enzovoort. Alles wel in het kader van oncologische zorg.