mensen met kanker

DOELEN EN VISIE

 

Op Terschelling krijgen mensen soms, net als in de rest van Nederland, kanker. Voor hun behandeling en begeleiding zijn zij veelal afhankelijk van professionals aan de wal. Juist het reizen naar de overkant vraagt veel tijd en energie. Dat maakt dat de zieke Terschellingers minder zorg binnen handbereik hebben dan niet eilanders. Het geringe aantal inwoners en de geografische ligging van de gemeente Terschelling maakt dat grote, landelijke organisaties en bedrijven er veelal geen afdeling hebben.

De kleinschaligheid en betrokkenheid van de eilanders onderling biedt ook vele kansen. Men kent elkaar, van velen woont er familie op het eiland, de lijnen zijn kort en de (zorg-)professionals die er zijn, zijn vaak van vele markten thuis.

Het Loket wil de kansen benutten om de zorg voor mensen met kanker en hun naasten te optimaliseren. Hiervoor nemen we de tijd om een en ander zorgvuldig aan te pakken. We willen kwalitatief hoog maatwerk met een groot draagvlak voor en door de eilanders.
Uitgangspunt zal steeds zijn dat via contact met elkaar en met wat het lichaam en gevoel van iemand met kanker aangeven een goed kompas is voor de zorg en begeleiding die iemand nodig heeft. Dit zal het welzijn en welbevinden, hopelijk zelfs de kwaliteit van leven verhogen.